Supervisie

Sinds 1992 geef ik supervisie aan haptotherapeuten in opleiding en aan collega haptotherapeuten. Supervisie is voor de (aankomend) professional van belang,enerzijds om eigen blokkades te kennen en op te ruimen, anderzijds om ook zelf de ervaring te hebben cliënt te zijn in haptotherapie.

Supervisie is het begeleiden van een werksituatie van een haptotherapeut met een cliënt, waarbij de uitvoering en beleving van het haptotherapeutische proces centraal staan. Als begeleider verdiep ik mij zowel in de problematiek van de cliënt als in het leerproces van de haptotherapeut.
De uitvoering vindt bij voorkeur plaats in de praktijk van de supervisor.

Leertherapie

Bij een leertherapie gaat het erom dat de supervisant aan den lijve ervaart hoe het is om haptotherapeutische begeleiding te ondergaan.Deze begeleiding is bedoeld voor haptotherapeuten in opleiding en is een verplicht onderdeel van de opleiding. Deze begeleiding heeft zowel een scholings- als een therapeutisch karakter.

Persoonlijke (individuele) begeleiding

Tijdens de opleiding is het mogelijk dat de haptotherapeut in opleiding extra begeleiding wenst, of dat dit door de opleiding bindend geadviseerd wordt. De reden kan zijn dat er sprake is van een belemmering in het leerproces als gevolg van persoonlijke problematiek .

Praktijkbegeleiding

Bij praktijkbegeleiding wordt de supervisant concreet begeleid bij zijn werk met de cliënt. Het betreft hier oefensituaties waarbij de haptotherapeut in opleiding met een cliënt in de praktijk van de supervisor komt. Ook deze vorm van supervisie is een verplicht onderdeel van de opleiding tot haptotherapeut..

Als begeleider van deze oefensituatie verdiep ik me met name in het leerproces van de haptotherapeut in opleiding , geef ik feedback en draag ik mogelijkheden aan voor ontwikkeling.