Indicaties

Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt.
Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar pubertijd naar volwassenheid naar middelbare leeftijd.
Tijdelijk overbelast zijn, stress, overspannenheid.
Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.

Klachten en ziektes
Wanneer je ziek bent of iets mankeert wil je daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Ziekte kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een klacht je een mogelijkheid tot groei geven. Acceptatie van de klacht of ziekte gaat aan de mogelijke groei vooraf. Wanneer er bijvoorbeeld geen evenwicht bestaat tussen je gevoel en je verstand, tussen dat wat je moet, wilt en kunt, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke en/of psychische aard. Dat kunnen klachten zijn, zoals: spierverkramping van onder andere nek en of rug, buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, hyperventilatie en andere nerveuze klachten, angst, onrust, slaapstoornissen. De wijze waarop we lichamelijk op conflictsituaties reageren is voor ieder mens uniek.