Burn-out

De definitie van de burn-out vereniging luidt: “Burn-out is een toestand (of dreiging) van emotionele uitputting n.a.v. menselijke relaties.

Het kenmerk van mensen met burn-out is emotionele uitputting n.a.v. ervaren overbelasting m.b.t. medemensen. Ze zijn op zoek naar bevestiging in doen/presteren. Ze worden zo gewaardeerd maar niet gevoed in hun ontwikkeling. Dit kan leiden tot compensatiegedrag waarin er steeds de behoefte aan waardering is maar dit leidt niet tot een bevestiging van de mens zelf. Deze mensen worden niet in hun kern aangesproken. Ze hebben dit vaak ook niet ervaren in hun opvoeding of in latere relaties met de mensen om hen heen. Zodoende ontwikkelt zich een verminderd basaal vertrouwen in eigen menselijke competenties. Dit verminderd vertrouwen kan leiden tot het grondpatroon dat de bewegingen met name naar buiten (de ander) gericht zijn terwijl de voeling/verbinding met zichzelf, de bewegingen naar binnen (veel) minder aanwezig zijn.

Haptotherapie kan hierin ook ondersteuning bieden.