Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een begeleidingsvorm die kan helpen om jezelf weer beter in contact te brengen met je gevoelsleven. In de haptonomie kun je het lichaam vergelijken met een huis. We wonen allemaal in een huis en als het goed is, kennen we ons huis. Net als een huis hoort ook het lichaam een plek te zijn waar je je veilig voelt en waar ruimte is om anderen toe te laten.

Gevoelsleven
Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. In de begeleiding door de haptonoom gaat het om de verbondenheid met je lichaam.Als ik mijn lichaam niet goed ken, kan ik wel contact met een ander maken, maar het contact zal vooral rationeel zijn. Als ik durf te voelen en dus ook voel wat de ander in mij oproept, kan ik werkelijk contact maken. De mens kan de taal van zijn eigen lichaam verstaan door eerst naar de lichamelijke signalen te luisteren : waar zit spanning, waar is het onrustig? Die fysieke gewaarwording kan iedereen bij zichzelf leren herkennen, om van daaruit te gaan ontdekken met welke emotie die fysieke beleving mogelijk te maken heeft.

Doordat we aanraken en aangeraakt worden, kunnen we onszelf voelen en verbinding maken met de mensen om ons heen. Als dat vermogen niet goed is ontwikkeld , is het moeilijk om echt contact te maken en het ontbreken van de mogelijkheid tot het maken van contact heeft invloed op relaties, op het werk, op seksualiteit en op de opvoeding van kinderen.

Luisteren naar je lichaam
Als het moeilijk voor je is écht contact te maken, kan haptotherapie je helpen de oorzaken hiervan te onderzoeken. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen, aanraking en gesprekken leer je te luisteren naar je lichaam.

"Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd"
    - Anna Terruwe