Kosten en vergoedingen

Een verwijzing van een arts of specialist is niet nodig. Gedurende de eerste haptotherapie sessie onderzoeken we de hulpvraag in relatie tot uw ontwikkeling en bespreken we of haptotherapie passend is. De frequentie en het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag. Een sessie duurt ongeveer 55 minuten

Haptotherapie                                   (55 min.)  € 90,--
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding        
                                                         (55 min.)  € 90,--
Supervisie:               
  Leertherapie                                   (55 min.)  € 90,--   
  Individuele begeleiding
                  (55 min.)  € 90,--
  Praktijkbegeleiding                         (55 min.)  € 90,--

“1,2,3 consulten - Coaching”            (75 min.)  € 120,--
Deze Coaching trajecten worden in bedrijven vaak betaald vanuit het IKB, het POB of Vitaliteit budget. Dit is vastgelegd in de CAO.

Relatiebegeleiding op basis van haptotherapie   
                                                         (75 min.)€ 120,--

Om het haptotherapeutische werk goed te kunnen blijven doen hebben we een aantal afspraken op papier gezet over de gang van zaken in mijn praktijk. 

Kosten:
- Een behandeling haptotherapie duurt ongeveer 55 minuten. Ook de           intake/kennismaking geldt als eerste behandeling

- Een “1,2,3 consult - Coaching” duurt ongeveer 75 minuten per consult

- Een haptonomische zwangerschapsbegeleiding duurt ongeveer 55            minuten.

- Een haptonomische relatiebegeleiding duurt ongeveer 75 minuten.

Betaling:
Ik ben als GZ-haptotherapeut aangesloten bij beroepsvereniging de VVH. ​Mogelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering kunt u nazoeken op de website www.haptotherapeuten-vvh.nl onder het kopje “vergoedingenlijst haptotherapie”.

Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.

De rekeningen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet betaald, dan ben ik gerechtigd een incassoregeling te treffen. De kosten komen voor uw rekening.


Bij verhindering:
Alleen als een afspraak ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeven wij de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen.